Klachtenprocedure

Het is altijd vervelend als een creatie niet voldoet aan je verwachtingen. Of als er iets anders gebeurt waar je ontevreden over bent. Bohemian Roos zal er alles aan doen om jou als klant tevreden te stellen. Als je een klacht hebt over je bestelling of iets anders met betrekking tot Bohemian Roos dan hoor ik dat graag. Als ik het niet weet dan kan ik het natuurlijk ook niet verbeteren! Via de contactpagina zijn er verschillende manieren waarop je contact kunt opnemen. De klachtenprocedure is onderdeel van de algemene voorwaarden. Deze heb ik even hieronder voor je uitgelicht zodat je niet de gehele algemene voorwaarden hoeft door te spitten.

Artikel 14 – Klachtenregeling

  1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekendgemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
  2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 2 maanden volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
  3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
  4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
  5. Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot de ondernemer. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).
  6. Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.
  7. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.